สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยินดีต้อนรับ

 
งานวันเด็แห่งชาติ ประจำปี2559
งานวันเด็แห่งชาติ ประจำปี2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ส่งท้ายปีเก่า 2558
ส่งท้ายปีเก่า 2558 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครั้งที่2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ แบบเรียน จำนวน ๑๕๗ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ แบบเรียน จำนวน ๑๕๗ รายการ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องสมุด
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางวัว
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางวั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3-5 และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2-5/6
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชี ร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางวัวขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี
เทศบาลตำบลบางวัวขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  .........................................
  infographics
  เข้าสู่ระบบ
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  รัฐบาลไทย
  สสส.
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สํานักงาน กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  สสส
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์