เทศบาลตำบลบางวัวยินดีต้อนรับ นำโดยคณะผู้บริหาร นายโกวิท เกตุนวม นายกเทศมนตรี นายชูศักดิ์ ศรีอัญชลี และนายวัฒนา ม่วงทอง รองนายเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกคน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนจรัญยานนท์ฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าโรงเรียนเทศบาล1(บางวัว)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนจรัญยานนท์ฝั่ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล1(บางวัว) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาล1(บางวัว)จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)จำนวน 1 หลัง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางวัว)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา 7)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
.........................................
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
รัฐบาลไทย
สสส.
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์