ประมวลภาพงานอบรม
กระดานสนทนา
 
 
กระดานสนทนา
ต้องการให้จัดอบรม
 ด้วยดิฉัน รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ อบต. รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่คนก่อนที่ปัจจุบันโอน(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่งที่อื่นแล้ว 
      ซึ่งดิฉันก็ทำเท่าที่ทำได้ ทาง อบต.ได้จ่ายค่าโดเมนกับบริษัทของท่านเป็นประจำทุกปี จึงมีความประสงค์ให้ท่านจัดหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลข้อมูลในwepของแต่ละท้องถิ่น ให้ด้วย 
       เพราะที่เห็นมีแต่หลักสูตรการผลิตwepด้วยตนเอง ค้า..

นางสมร  สีตะวัน
จพง.ธุรการ อบต.ห้วยไร่
จ.อำนาจเจริญ  08-7458-0734
 
โดย : สมร สีตะวัน      เมื่อ : วันที่ 06 มิถุนายน 2558 17:02:21
 
 
 
    รายละเอียด
 
รูปภาพ :
  *** รองรับไฟล์ภาพประเภท gif, jpg, png ความกว้างไม่เกิน 500 px
ชื่อ :
 
 
 
 
 
 
โครงการผลิตเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์