พาสุขพลัส ในกลุ่มบริษัท บางกอก ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด เปิดให้บริการงานด้าน
  - ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  - พัฒนาระบบ Application
  - Multimedia และPresentation
  - งานอบรมด้าน IT
  - งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) วารสาร, โบชัวร์ ฯลฯ

      บริษัท บางกอก ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด ผลิตผลงานมากมายให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำและหน่วยงานราชการ เช่น งานสหกรุ๊ป, บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)(เสื้อผ้า Arrow), บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท แชมป์เอช จำกัด บริษัท ไทยทาเคดะเลซ เป็นต้น

       ปี 2550 บริษัท บางกอก ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด ขยายขอบเขตกลุ่มลูกค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ทำวิจัยเก็บข้อมูลหน่วยงานโดยตรงทำให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการด้านเว็บไซต์ที่อยากให้เป็น บริษัทฯจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ Easy Program ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานอปท.สามารถดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองโดยง่าย และ เปิดให้บริการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน อปท.ในปีถัดมา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

       ปี 2553 บริษัทจับมือกับสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการผลิตเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสืออนุญาตการจัดงาน ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมจะได้เว็บไซต์พร้อม Domain .go.th ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ Easy Program (มุ่งเน้นทำงานง่าย) และพื้นที่(Hosting) มีหน่วยงานที่สนใจและเข้าร่วม จำนวนมาก

       ปี 2557 บริษัท พาสุขพลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือดูแลรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของบริษัท บางกอก ไอเดีย ดีไซน์ จำกัดทั้งหมด เพื่อเพิ่มขีดความรับผิดชอบและการเข้าถึงหน่วยงาน ให้ดียิ่งขึ้น โดยสำนักงานตั้งขึ้นที่ 278 หมู่11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท พาสุขพลัส จำกัด คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของทีมงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าเมื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนำพาสู่ คุณภาพผลงานที่ดี บริษัทฯดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เข้าถึงใส่ใจงานบริการ ตรงต่อเวลา
 
 
 
 
 
 
 
.....................................


จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

line
facebook
ขอใบเนอราคา