ประมวลภาพงานอบรม
กระดานสนทนา
 
 
ประมวลภาพงานอบรม
โครงการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ บุรีรัมย์

      
โครงการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ศรีสะเกษ

      
รุ่นที่ 24 จังหวัดอุบลราชธานี

      
จังหวัดสกลนคร

     โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร 23-27 มิถุนายน 2557
รุ่นที่ 22 จังหวัดอุดรธานี

     รุ่น22 โรงแรมเดอะ พรรณราย โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 24-28 มิถุนายน 2556
รุ่นที่ 21 จังหวัดนครราชสีมา

     รุ่น21  โรงแรมธัญญะปุระ บูติค โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา 27-31 พฤษภาคม 2556
12 3
 
 
 
 
 
 
โครงการผลิตเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์