ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตำบลบางขันแตก (ศปป.ต.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง โดยพระมหาสมสุทฺธิปภาสโร และ พระมหาสิน ฐิตเมโธ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม

อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราาคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 3 (ครั้งที่2)
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราาคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้า ...
 อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง ...
อ่านต่อ... 
 
อบต.บางขันแตกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพิมพ์ (ซอยเลียบคลองบ่อ) หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2)
อบต.บางขันแตกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถ ...
 อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนา ...
อ่านต่อ... 
 
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ลาน คสล. หน้าที่ีทำการ อบต.บางขันแตก (ครั้งที่ 2)
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ...
 อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลาน คสล. หน้าที่ทำก ...
อ่านต่อ... 
 
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยศาสพระพรหม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่5 (ครั้งที่ 2)
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ...
 อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ซอยศาลพร ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงพลังงาน "ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษากับแผนพลังงาน" ภายใต้โครงการ เยาวชนสัญจร เรียนรู้เรื่องพลังงาน กับวันพลังงาน นอกห้องเรียน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงพลังงาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๕๙ จังหวัดสมุทรสงคราม มอบผ้าห่มกันหนาว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 11 กุมภาพันธ์ 2557 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงในแหล่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รับรางวัลเกียรติยศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2557 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราาคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ 3 (ครั้งที่2)
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราาคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้า ...
 อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง ...
อ่านต่อ... 
 
อบต.บางขันแตกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพิมพ์ (ซอยเลียบคลองบ่อ) หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2)
อบต.บางขันแตกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถ ...
 อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนา ...
อ่านต่อ... 
 
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ลาน คสล. หน้าที่ีทำการ อบต.บางขันแตก (ครั้งที่ 2)
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ...
 อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลาน คสล. หน้าที่ทำก ...
อ่านต่อ... 
 
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยศาสพระพรหม) ช่วงที่ 2 หมู่ที่5 (ครั้งที่ 2)
อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ...
 อบต.บางขันแตก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ซอยศาลพร ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.บางขันแตก
สมุทรสงคราม
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวีออนไลน์