องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  ยินดีต้านรับ

 
42564
42564 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ปรเะชาสัมพันธ์ นัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ปรเะชาสัมพันธ์ นัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ ...
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  แจ้งกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์ก ...
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก   แจ้งเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมส ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ ...
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก   แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงพลังงาน "ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษากับแผนพลังงาน" ภายใต้โครงการ เยาวชนสัญจร เรียนรู้เรื่องพลังงาน กับวันพลังงาน นอกห้องเรียน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงพลังงาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๕๙ จังหวัดสมุทรสงคราม มอบผ้าห่มกันหนาว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ 11 กุมภาพันธ์ 2557 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงในแหล่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รับรางวัลเกียรติยศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ปี 2557 โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศสอบราคารซื้อเครื่องเล่นเด็กสนาม พร้อมติดตั้ง
ประกาศสอบราคารซื้อเครื่องเล่นเด็กสนาม พร้อมติดตั้ง ...
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนา ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ภายในตำบลบางขันแตก
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรหินค ...
 อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนัดตาว่าย   หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนัดต ...
 อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนัดตาว่าย   หมู่ที่ 12 ตำบลบางขันแตก
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนัดต ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายก อบต.บางขันแตก
  infographics
  คสช
  aec
  สมุทรสงคราม
  e-mail
  ท้องถิ่นจังหวัด
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สายด่วนรัฐบาล
  สํานักงาน กพ
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  สสส
  ดูทีวีออนไลน์
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์