สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมครู

เรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน”

ใน วันเสาร์ที่ ๑๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้  จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ขอเชิญผู้สนใจใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนนี้ สมัครเข้าฟังความรู้  และซึมซับกับบรรยากาศชายทะเล

ไหว้พระวัดสำคัญ   เที่ยวสวนสวยเมืองงามธรรมชาติของชลบุรี

...ถ้าวางแผนเวลาไว้ดี  ไปอบรมครั้งนี้มีความสุขแน่นอน...

ศึกษารายละเอียดโครงการ และโหลดใบสมัครได้เลยครับ

 

 

ช่วยแนะนำวิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยที่น่าสนใจ อยู่ภูเก็ตค่ะภาษาไทย
 
โดย : นางยุพิน ต่างใจ      เมื่อ : วันที่ 29 มกราคม 2556 16:33:23
 
1
 
ความคิดเห็นที่ 1
อาจารย์สายวรุณ น้อยนิมิตร      มอ.  ภูเก็ต    ท่านมาจากภาควิชาภษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม  ครับ   
โดย : เอราวัณ      เมื่อ : วันที่ 13 สิงหาคม 2556 13:52:48
 
1
 
    รายละเอียด
 
รูปภาพ :
  *** รองรับไฟล์ภาพประเภท gif, jpg, png ความกว้างไม่เกิน 500 px
ชื่อ :
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea