สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับคุณครูภาษาไทยทุกท่าน กำหนดการโครงการอบรม เรื่องการสอนการอ่านเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต วันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

 

ช่วยแนะนำวิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยที่น่าสนใจ อยู่ภูเก็ตค่ะภาษาไทย
 
โดย : นางยุพิน ต่างใจ      เมื่อ : วันที่ 29 มกราคม 2556 16:33:23
 
1
 
ความคิดเห็นที่ 1
อาจารย์สายวรุณ น้อยนิมิตร      มอ.  ภูเก็ต    ท่านมาจากภาควิชาภษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม  ครับ   
โดย : เอราวัณ      เมื่อ : วันที่ 13 สิงหาคม 2556 13:52:48
 
1
 
    รายละเอียด
 
รูปภาพ :
  *** รองรับไฟล์ภาพประเภท gif, jpg, png ความกว้างไม่เกิน 500 px
ชื่อ :
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea