"สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่าน" สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเปิดอบรม เรื่อง การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea