สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับคุณครูภาษาไทยทุกท่าน

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

“เชิดชูสดุดีพระราชนิพนธ์ เรื่องเทพรัตนมณีกาญจน์”

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ศึกษารายละเอียดจากโครงการ และใบสมัครจากข้อมูลที่ส่งมาพร้อมนี้

 

 

 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea