สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมครู

เรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน”

ใน วันเสาร์ที่ ๑๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้  จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ขอเชิญผู้สนใจใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนนี้ สมัครเข้าฟังความรู้  และซึมซับกับบรรยากาศชายทะเล

ไหว้พระวัดสำคัญ   เที่ยวสวนสวยเมืองงามธรรมชาติของชลบุรี

...ถ้าวางแผนเวลาไว้ดี  ไปอบรมครั้งนี้มีความสุขแน่นอน...

ศึกษารายละเอียดโครงการ และโหลดใบสมัครได้เลยครับ

 

 

 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea