สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับคุณครูภาษาไทยทุกท่าน

 

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย อบรมครูเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน”

     

ขอเลื่อนการอบรมครู


ส.ค.ส.2558

     
ประกาศขอเลื่อนกำหนดเวลาการส่งใบสมัคร การอบรมครูภาษาไทยของสมาคมครูภาษาไทย

      
สัมผัสเสน่ห์ " กุ้ยหลิน " ดินแดนแห่งภูผาวารี

     
         
เชิญชวน
ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ร่วมกับคณะของ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
 
สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อได้โดยตรงที่บริษัททัวร์
รับได้ไม่เกิน 45 คน

หนังสือเชิญอบรมเรื่อง การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์

      
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea