"สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่าน" สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเปิดอบรม เรื่อง การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

สัมผัสเสน่ห์ " กุ้ยหลิน " ดินแดนแห่งภูผาวารี

     
         
เชิญชวน
ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ร่วมกับคณะของ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
 
สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อได้โดยตรงที่บริษัททัวร์
รับได้ไม่เกิน 45 คน

ประกาศขอเลื่อนกำหนดเวลาการส่งใบสมัคร การอบรมครูภาษาไทยของสมาคมครูภาษาไทย

      
หนังสือเชิญอบรมเรื่อง การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์

      
 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea