สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมครู

เรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน”

ใน วันเสาร์ที่ ๑๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้  จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ขอเชิญผู้สนใจใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนนี้ สมัครเข้าฟังความรู้  และซึมซับกับบรรยากาศชายทะเล

ไหว้พระวัดสำคัญ   เที่ยวสวนสวยเมืองงามธรรมชาติของชลบุรี

...ถ้าวางแผนเวลาไว้ดี  ไปอบรมครั้งนี้มีความสุขแน่นอน...

ศึกษารายละเอียดโครงการ และโหลดใบสมัครได้เลยครับ

 

 

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย อบรมครูเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน”

     

ด่วนมาก


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดต่อสมาชิกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

     

ด่วนมากที่สุด


หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

     
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗

     
สัมผัสเสน่ห์ " กุ้ยหลิน " ดินแดนแห่งภูผาวารี

     
         
เชิญชวน
ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ร่วมกับคณะของ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
 
สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อได้โดยตรงที่บริษัททัวร์
รับได้ไม่เกิน 45 คน

 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea