"สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่าน"

หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

     
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗

     
สัมผัสเสน่ห์ " กุ้ยหลิน " ดินแดนแห่งภูผาวารี

     
         
เชิญชวน
ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ร่วมกับคณะของ
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
 
สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อได้โดยตรงที่บริษัททัวร์
รับได้ไม่เกิน 45 คน

 
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea