สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมครู

เรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน”

ใน วันเสาร์ที่ ๑๘ - วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้  จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ขอเชิญผู้สนใจใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนนี้ สมัครเข้าฟังความรู้  และซึมซับกับบรรยากาศชายทะเล

ไหว้พระวัดสำคัญ   เที่ยวสวนสวยเมืองงามธรรมชาติของชลบุรี

...ถ้าวางแผนเวลาไว้ดี  ไปอบรมครั้งนี้มีความสุขแน่นอน...

ศึกษารายละเอียดโครงการ และโหลดใบสมัครได้เลยครับ

 

 

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย อบรมครูเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน”
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย อบรมครูเรื่อง “เทคนิค ...

ด่วนมาก

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดต่อสมาชิกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดต่อสมาชิกสมาคมครูภาษาไท ...

ด่วนมากที่สุด

...
อ่านต่อ... 
 
หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หนังสือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ...
...
อ่านต่อ... 
 
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยได้รับประกาศเกียรติคุณ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประวัติสุนทรภู่…ครูกวีศรีวรรณศิลป์
ประวัติสุนทรภู่…ครูกวีศรีวรรณศิลป์ ...
...
อ่านต่อ... 
 
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ...
...
อ่านต่อ... 
 
จุดเปลี่ยนเยาวชน จุดเปลี่ยนภาษาไทย
จุดเปลี่ยนเยาวชน จุดเปลี่ยนภาษาไทย ...
...
อ่านต่อ... 
 
วันอาสาฬหบูชา สาระแห่งธรรม
วันอาสาฬหบูชา สาระแห่งธรรม ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เรื่องพระรามในอาซียน
เรื่องพระรามในอาซียน ...
...
อ่านต่อ... 
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ...
...
อ่านต่อ... 
 
ภาษาเกิดใหม่  ใช้ได้แต่ให้เหมาะสม
ภาษาเกิดใหม่ ใช้ได้แต่ให้เหมาะสม ...
...
อ่านต่อ... 
 
ยูเนสโกยกย่อง " สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก " คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
ยูเนสโกยกย่อง " สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเด ...
การพัฒนาการศึกษาของไทยแม้จะมีอุปสรรคบางช่ว ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea